Kallelse till årsmöte 2024

Alla medlemmar kallas till årsmöte söndag 11 februari 2024 kl 14-16.

Möteslokal: Duveholmshallen-H (sammanträdesrum).

Möteshandlingarna ska enligt stadgarna finnas tillgängliga minst en vecka före mötet. För att få del av handlingarna före årsmötet, maila till info@katrineholmskanotklubb.se.

Alla årsmöteshandlingar sparas även i en mapp på klubbens OneDrive, som nås via denna länk: Årsmöteshandlingar.

VÄLKOMNA!

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *