Arbetsgrupper

Verksamheten bygger på gemensamt engagemang från oss alla i klubben. Alla behöver vara aktivt engagerade i klubbens aktiviteter och på olika sätt bidra till utvecklingen av klubbens verksamhet. Berätta gärna om klubbens verksamhet till andra som kan vara intresserade att hjälpa till i klubben, till exempel dina mor- och farföräldrar.

Katrineholms kanotklubb arrangerar emellan åt tävlingar på hemma plan. Tävlande från kanotklubbar runtom i Sverige kommer då till Katrineholm för att delta i tävlingen. Det brukar vara upp emot 200 tävlande och samt ledare och publik (om publiken tillåts). Att arrangera en tävling är oerhört viktig för Katrineholms klubbens verksamhet då den står för ett väsentligt tillskott i klubbens ekonomi. Att förbereda en tävling kräver en stor insats och vi behöver alla våra medlemmars engagemang och delaktighet. Exempel på vad du kan hjälpa till med på tävlingen: café och kiosk, tävlingsadministration, lunch och middag, säkerhet, sjukvård, ljudanläggning mm. 

Vi har startat arbetsgrupper som ska hjälpa till med att planera och genomföra klubbens aktiviteter. Välj en eller flera av nedanstående arbetsgrupper som du vill engagera dig i. Nedan beskriver vi varje arbetsgrupp och vad du kan hjälpa till med.


Café och kiosk

Café och kiosk är en viktig inkomstkälla för klubbens ekonomi. Vi brukar ha det på tävlingar som klubben arrangerar. Café och kiosk gruppen kommer att hålla ihop följande aktiviteter:

 • Sätta upp menyn och prislistan för varje café/kiosk tillfälle.
 • Beräkna behov utifrån arrangemangets omfattning. Inköp av varor.
 • Bestämma vad medlemmarna ska bidra med (ex. bakning). Vad och hur mycket.
 • Bidra till café och kiosk tillfällen genom att baka kaffebröd, laga mat på plats. så som mackor, grilla korv och hamburgare, eller vara säljare i kiosken.

Om du vill hjälpa till i denna grupp anmäl dig till arbetsgruppen ”Café och kiosk”. Kontakta Anna eller Anna-Lena i styrelsen.


Ordning och reda

Vi vill ha det rent, snyggt och prydlingt i våra lokaler, omklädningsrummen, gymmet, kanothuset, målhuset, bryggor och runtomkring. Det bidrar till trevlig och hälsosam miljö och att det blir lätt att hitta saker. Denna grupp kommer att hålla ihop följande aktiviteter:

 • Organisera städdagarna som är 2 gånger per år
 • Schemalägga och genomföra städning i klubbens lokaler vid Djulö
 • Förslag till och inköp av nödvändiga redskap och medel
 • Organisera förvaring av klubbens utrustning och grejer
 • Vid behov involvera flera medlemmar och föräldrar

Om du vill hjälpa till i denna grupp anmäl dig till arbetsgruppen ”Ordning och reda”. Kontakta Karin Lagmyr.


Utrustning och underhåll

Gruppen Utrustning och underhåll kommer att hålla ihop följande aktiviteter:

 • Sjösätta och ta upp båtar och banan
 • Planera och genomföra löpande service/ underhåll och reparation av: banan, båtar och motorer, lokaler vid Djulö, bryggor, kanoter, paddlar, västar, gymutrustning
 • Kontakt med kommunnen och leverantörer av utrustningar
 • Inventering av klubbens utrustningar. Påfyllning av bensin
 • Föreslå inköp av reservdelar och verktyg
 • Skyddsrond
 • Vid behov involvera flera medlemmar och föräldrar

Om du vill hjälpa i denna grupp anmäl dig till arbetsgruppen ”Utrustning och underhåll”. Kontakta Fredrik i styrelsen.


Sponsorer och klubbförsäljning

Bidrag från sponsorer och klubbförsäljning, såsom fryspåsar, Newbodykläder, kakor, toappapper eller dyl.  är en viktig inkomstkälla för Katrineholms kanotklubb.

Fråga gärna företaget som du jobbar på om de vill bidra till klubbens verksamhet. Det går jättebra att bidra både finansiellt men också med olika tjänster så som lokaler och produkter. Har du kontakter på andra företag, passa på och berätta om vår klubb och fråga om de vill vara sponsorer. Att prova paddla kanot, ta ett dopp och ha en grillfest vid Djulö är ett roligt företagsevent, som klubben kan hjälpa till med att ordna.

Har du ideér för vad klubbmedlemmar kan sälja och vill hålla ihop och koordinera klubbförsäljningen vill vi gärna att du berättar det för oss.

Om du vill hjälpa till med sponsorer och/eller samordning av klubbförsäljning anmäl dig till grupperna ”Sponsorer” och ”Klubbförsäljning”. Kontakta Karin Lagmyr eller Fredrik i styrelsen.