Om oss

Katrineholms kanotklubb startade 24 februari 1939 och är historiskt sett en av Sveriges största kanotklubbar med flera fina framgångar på VM och OS. Vi firade 80 år 2019.

Vi har nu en verksamhet där vi känner en medvind. På de ordinarie träningskvällarna som deltar över 20 deltagare, allt från nybörjare till högt motiverade tävlingsungdomar och motionspaddlare. Vi har träning året om. Under vintersäsongen när vi inte är på sjön fortsätter träning i gymnastiksal och badhuset. Då lägger vi grunden för sommarens uteträning. Vi har också prova-på dagar för alla där vi välkomnade vuxna, barn och ungdomar att prova paddla kanot. Familjemedlemskap är en populär medlemsform där hel familjen är välkommen att delta i våra aktiviteter. 

Katrineholms Kanotklubb är på god väg att återta sin position på tävlingsbanorna som en av landets stora och framgångsrika klubbar. Detta är givetvis ett resultat av en målmedveten satsning på rekrytering av nya paddlare, en ny tränarorganisation med fler och bättre utbildade ledare samt en stark föräldramedverkan i verksamheten. Vi fortsätter satsningen på att utbilda ledarna på flera nivåer. Vi har ledare i kanot på vattnet och på land, på bryggan och i följebåtar. För oss är också säkerheten oerhört viktig. Under förra året genomförde vi en omfattande upprustning av anläggningen vid Djulösjön med en ny 1000-metersbana, samt inköp av ett antal nya kanoter både för tävlingar och nybörjare. Allt detta tillsammans gör att vi kunnat höja kvalitén och glädjen under våra träningspass. 

Årligen genomför vi samarbeten med skolorna där eleverna får möjlighet att prova på kanotpaddling på Djulösjön. Vi har också kanotskolor, och prova-på aktiviteter på sport- och sommarloven. Vi är en del av samarbetet med andra kanotklubbar genom i Sörmlands kanotförbund och Svenska Kanotförbundet. Ungdoms samt juniorlandslaget förlägger gärna sina besättningläger (K2 och K4) hos oss vid Djulösjön. Klubben arrangerar tävlingar allt från egna klubbtävlingar, regionala tävlingar och tävlingar på nationell nivå, så som Besättningsregattan (K2 och K4).

Katrineholms Kanotklubb hälsar alla, oavsett förkunskaper, ålder, kön och etnicitet välkommen till kanotsporten.Vi jobbar för en god kamratskap där vi har kul tillsammans, stödjer och uppmuntrar varandra.