Värdegrund och förhållnings regler

Vår värdegrund

Katrineholms Kanotklubb kännetecknas av ett ledarskap som bygger på delaktighet, respekt för varandras roller och förmåga att kommunicera.

 • Vi ska vara öppna och välkomnar alla oavsett nationalitet, etniskt ursprung, religion, ålder, kön, sexuell läggning och vi ska motverkar alla former av kränkande särbehandling.
 • Vi visar öppenhet inför förslag och förändringar och utför verksamheten efter bästa förmåga.
 • Vi bemöter varandra på ett respektfullt sätt.
 • Katrineholms Kanotklubb ska ge livskvalitet, spänning, glädje och en positiv fritid.

Vi eftersträvar att vår verksamhet präglas av delaktighetrespekt och glädje.

 

 

Förhållningsregler

Våra förhållningsregler gäller alla våra medlemmar.

Respektera varandra

 • Kom i tid! Kommer du sent missar du den viktiga genomgången av träningen och dessutom kan det bli störande för de andra.
 • Respektera ledarna. De vet vad de pratar om. Ta vara på det!
 • Var ödmjuk och lyhörd. Ingen är perfekt och ingen är bättre än någon annan. Vi alla har något att lära oss av varandra. Är du redan bäst är det säkert flera som ser upp till dig så se till att vara en bra förebild.
 • Om någon påpekar att du fallerar i teknik eller utförande, lyssna och ta till dig.

Följ regler och var rädd om utrustningen 

 • Följ alltid säkerhetsregler på vattnet och i gymmet!
 • Var rädd om utrustningen och följ instruktioner. Fråga alltid ledaren om du är osäker. Det finns inga dumma frågor!
 • Se till så att det ser snyggt ut efter dig. Ställ tillbaka den utrustning du har använt på sin plats. Fråga om du är osäker.
 • Säg till ledaren om någonting är trasigt eller om du vill ändra på något.

Hjälp varandra 

 • Var positiv och ha kul! Våga utmana dig själv och uppmuntra andra. Blir du klar innan så hjälp andra att bli klara eller göra bättre ifrån sig genom att heja på.
 • Du har inget att tjäna på att fuska. Halva repetitioner eller fuska med antal repetitioner fyller inget syfte.
 • Anpassa din träning efter dagens form. Berätta gärna för ledarna så hjälper dom dig.
 

 

Säkerhet

Att ha tydliga säkerhetsregler och att våra medlemmar följer reglerna är viktigt för klubben eftersom vi tränar på vattnet, använder utrustningar och motordrivna båtar. Därför har vi och kontinuerligt jobbar på att informera våra medlemmar om säkerhetsregler som gäller för kanotister, båtförare, på gymmet, på träningar och vad gäller vid brand.

Vi har upprättat följande säkerhetsregler för kanotister och båtförare:

Säkerhetsregler för kanotister och SUP-paddlare

Säkerhetsregler för båtförare

 

 

Barnens spelregler 

Under våren och början av sommaren 2021 hade klubbens aktiva barn och ungdomar, ledare och föräldrar arbetat med värdegrund. Vi samarbetade med RF SISU Sörmland och använde klubbens värdegrund och RFs bok Barnens spelregler som grund för detta arbete (https://www.rf.se/RFarbetarmed/Barn-ochungdomsidrott/).

Vi startade lärgrupper och vid 7 tillfällen på onsdagar diskuterade frågor kring barnens spelregler.

Resultat av samtliga träffar är summerade och sammanställda i detta dokument: KKK arbete med värdegrund och barnens spelregler

Ungdomarnas kloka reflektioner kring de viktiga frågorna beskriver hur vi ska leva efter klubbens värdegrund och förhållningsregler. De är till stor hjälp för klubbens ledare, föräldrar och andra engagerade vuxna för att skapa trygg och inkluderande miljö på kanotklubben där alla blir sedda och accepterade. Ett viktigt steg mot klubbens fortsatta arbete för ökat gemenskap och laganda.

 

 

Begränsat registerutdrag

Katrineholms kanotklubb följer beslut om begränsat registerutdrag.

Från den 1 januari 2020 ska alla idrottsföreningar inom RF kontrollera begränsat registerutdrag för ledare som har direkt och regelbunden kontakt med barn.

Klubben ska begära utdrag av alla från 15 år i vår verksamhet som har direkt och regelbunden kontakt med barn. Barn är alla under 18 år. Utdraget visar endast grova brott. Föreningen ska kontrollera utdraget och dokumentera att kontrollen har genomförts.

Läs mer på RF:s sida http://bit.ly/trygg-idrott

 

 

Antidopingplan

Beslutad av styrelsen den 10 Mars 2020

Katrineholms kanotklubb vill att:

 • Vinnare ska kunna glädja sig över en ärlig seger.
 • Den som inte vinner ska känna sig trygg i att ha tävlat i en ärlig kamp.
 • Åskådare ska vara förvissade om att resultatet inte är en följd av förbjudna medel och metoder.

Handlingsplan för förebyggande dopingarbete

Klubbens styrelse:

 • Är huvudansvarig för klubbens antidopingstatus.
 • Informerar klubbens medlemmar om antidopingplanen via mailutskick.

Klubbens ledare/tränare:

 • Är informerade om gällande antidopingplan och har genomfört RF:s kunskapstest om antidoping på webbsidan rf.se/vaccinera.
 • Ska ta upp dopingfrågan med alla nuvarande och blivande aktiva medlemmar samt använda RF:s handledning ”Antidopingsnack”. Under dessa samtal används foldrarna ”Tänk efter Före” och ”Dopingkontroll dina rättigheter och skyldigheter”.
 • Uppmanar klubbens alla aktiva medlemmar att göra RF:s kunskapstest på webbsidan rf.se/vaccinera.

Katrineholms kanotklubb sprider antidopingbudskapet och marknadsför sig som vaccinerade genom att:

 • Beställa diplom, affischer och posters som vi sätter upp i våra lokaler.
 • Informera om klubbens antidopingplan via hemsida och i andra sammanhang, tex för kommun, sponsorer och andra samarbetspartners.
 • Uppdatera och länka hemsidan med grundläggande antidopinginformation från Riksidrottsförbundets webbsida rf.se/vaccinera.

Beredskapsplan nedan för insatser vid misstanke om doping eller om ett dopingfall skulle inträffa

1. Hur ska Katrineholms kanotklubb hantera situationen om vi misstänker eller upptäcker att någon använder dopingmedel? 

 • KKK styrelse underrättas alltid av den som gör upptäckten!
 • Vid misstanke, och under 18år, meddelas alltid föräldrar och den enskilde via ett gemensamt samtal.
 • Vid konstaterad upptäckt, och under 18år, meddelas alltid föräldrar och den enskilde via ett gemensamt samtal.
  • I detta samtal har styrelsen rätt att fatta beslut om avstängning från aktiviteter i klubben tillsvidare.
  • Efter samtalet kan polisanmälan bli aktuell om intaget dopingmedel är rödlistat.
  • Om medlem är 18år eller äldre sker process enligt ovan men utan ev. förälders inblandning.
  • Om medlem upptäcks via regelrätt dopingkontroll sker avstängning från samtliga klubbaktiviteter fram tills att dom avkunnats. Därefter sker vidare process enligt RF/WADAs beslut vilka hanterar samtliga rättsliga efterspel i dessa ärenden.

2.  Vad gör vi om en medlem efter dopingkontroll visar sig vara dopad eller har vägrat/smitit?

 • Om medlem upptäcks dopad via regelrätt dopingkontroll sker avstängning från samtliga klubbaktiviteter fram tills att dom avkunnats. Därefter sker vidare process enligt RF/WADAs beslut vilka hanterar samtliga rättsliga efterspel i dessa ärenden.
 • Om medlem vägrar/smiter från regelrätt dopingkontroll sker avstängning från samtliga klubbaktiviteter tillsvidare. Därefter sker vidare process enligt RF/WADAs beslut.